Kan het duwen van een leerling leiden tot ontslag op staande voet?

Medewerker van een mbo-school duwt een vervelende leerling tegen de borst en tegen de keel en wordt door de school op staande voet ontslagen. Mag dat?

Wat was er aan de hand?

De technisch medewerker (61 jaar)1 is sinds 1 maart 2005 verantwoordelijk voor het toezicht,  het beheer en het onderhoud van het schoolgebouw. Als ondersteunende medewerker vervult hij een sleutelpositie bij de handhaving van de orde en veiligheid op de school. Op een goede dag ziet hij dat uit een groepje van zeven leerlingen een plastic zakje met boterhammen op straat wordt gegooid. Omdat niemand het zakje opraapt, vraagt hij (meermaals) aan één van hen om dat alsnog te doen. De leerling (14 jaar) weigert.

De ’conciërge’ kiest er maar voor om zelf het zakje in de afvalbak te gooien, waarna hij de leerlingen vermanend toespreekt. De jongen, die weigerde het zakje in de afvalbak te gooien, scheldt hem vervolgens uit ('ouwe lul', naar het schijnt), waarop de conciërge zich omdraait en de bewuste leerling vraagt met hem mee te lopen. De jongen volgt hem met de rest van de groep in zijn kielzog en het begint een beetje handtastelijk te worden. De medewerker duwt de jongen vervolgens twee keer met zijn rechterhand van zich af, de eerste keer tegen diens borst en de tweede keer, toen de jongen al achteruit liep, tegen diens keel. Dan wordt er iets naar de medewerker gegooid, door iemand anders uit de groep en vervolgens krijgt hij een schop van achteren tegen zijn heup. Het voorval is op camerabeelden (zonder geluid) te zien.

De leerling die geduwd werd door de conciërge doet zijn beklag bij de school en de conciërge wordt – nadat de camerabeelden waren bekeken - nog op dezelfde dag door de school op staande voet ontslagen. Fysiek geweld tegen leerlingen is volgens de school namelijk volstrekt onacceptabel.

Welke voorwaarden gelden voor een ontslag op staande voet2?

Een ontslag op staande voet is feitelijk een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Er wordt geen opzegtermijn in acht genomen. De werknemer verliest dus per direct zijn baan en ook zijn salaris. Hij heeft evenmin recht op een WW-uitkering (als het ontslag op staande voet op juiste gronden is gegeven).

Door deze ernstige gevolgen, gelden strikte voorwaarden. Er moet sprake zijn van een dringende reden, het ontslag moet onverwijld gegeven worden en ook onverwijld worden medegedeeld. Niet ieder wangedrag levert een dringende reden op. Zelfs situaties, die op het eerste oog wellicht voldoende lijken voor ontslag op staande voet, zijn dat niet altijd. Dat ondervond de school in de recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland3.

Wat oordeelde de rechter?

De medewerker was het niet eens met het ontslag (op staande voet) en stapte naar de rechter. Die concludeert allereerst dat het ontslag op staande voet volgens de regels (onverwijld) is afgewikkeld4, maar gaat dan door naar de dringende reden die even zwaar weegt.

De kantonrechter stelt vast dat de school haar besluit slechts gebaseerd heeft op de camerabeelden en de verklaring van de betreffende leerling, terwijl ook de rol van de ‘weigerjongen en diens gevolg’ in het incident, in het besluit betrokken hadden dienen te worden.

Uit de camerabeelden bleek dat de leerlingen non-verbaal hautain reageerden op het normale verzoek van de medewerker om de rommel op te ruimen. De leerlingen hebben zich verder uitdagend tegen de medewerker opgesteld en de bewuste leerling heeft hem uitgescholden. De medewerker draaide zich pas om toen hem wat werd nageroepen.

En dan komt er nog een opvallende overweging bij, namelijk de rol van de school in het geven van scholing aan haar personeel. De man had wel omstreeks 2010 een training gehad, maar sindsdien ontbrak het hem aan nascholing, iets wat de rechter de school verwijt. 

Het ontslag op staande voet hield dan ook geen stand en de conciërge kon zijn werkzaamheden weer hervatten.

R.J.H.M. Crombaghs (advocaat)1. Dienstverband sinds 1 juni 2001

2. Het ontslag op staande voet is in de wet geregeld in artikel 7: 677, 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek. Ontslag op staande voet wordt in de wet geregeld in artikel 7:677 BW. Ontslag op staande voet wordt in de wet geregeld in artikel 7:677 BW. Ontslag op staande voet wordt in de wet geregeld in artikel 7:677 BW.

3. Rechtbank Midden-Nederland 28 februari 2019 ECLI:NL:RBMNE:2019:870

4. Het ontslag is op 22 november 2018 (dag van het voorval) gegeven en de ontslagreden is bij brief va 23 november 2018 medegedeeld

 

Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.