WELKOM

Rutten & Welling Advocaten is opgericht in 1998 en is gevestigd in een representatief monumentaal pand in het centrum van Heerlen. Ons kantoor is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid.  

RUTTEN & WELLING ADVOCATEN

Ons kantoor richt zich vooral op de juridische dienstverlening aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Natuurlijk kan ook de particulier bij ons kantoor terecht, nu wij ons in brede zin richten op het adequaat oplossen van juridische problemen. Liever nog willen wij problemen voorkomen door tijdig te mogen adviseren.

Wij vinden het van groot belang dat wij met onze cliënten een langdurige relatie onderhouden die gebaseerd is op vertrouwen en deskundigheid. De cliënt dient verzekerd te zijn van adequaat juridisch advies, waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd om kostbare en omvangrijke dossiers te voorkomen.
De interne en externe lijnen zijn kort. Onze advocaten werken snel en leveren kwalitatief hoogwaardig en gedegen werk.

Uiteindelijk zal elke cliënt een goed gevoel moeten hebben bij zijn of haar belangenbehartiging door de advocaat.

ONDERNEMENDE ADVOCATEN

Met ondernemende advocaten doelen wij op onze instelling jegens onze cliënten. Een advocatenkantoor zonder drempels met een grote betrokkenheid bij onze cliënten en hun bedrijven. Regelmatig nemen wij zelf initiatief tot overleg wanneer dit in het belang is van de cliënt. Advocaten met jarenlange ervaring en gekwalificeerde specialismen onder andere op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, insolventierecht (waaronder wordt verstaan structurering van bedrijven, fusies en faillissementen), bestuursrecht en personen- en familierecht, alsmede Mediation staan borg voor optimaal juridisch advies.

SAMENWERKING MET BUITENLANDSE
KANTOREN

Gezien de ligging van ons kantoor werken wij ook grensoverschrijdend. In dat kader hebben wij goede collegiale contacten met advocatenkantoren in de ons omringende landen.

 
Goede kennis van de klant komt de kwaliteit van de advisering ten goede en genereert toegevoegde waarde.
In de rechtszaal van het geweten wordt altijd zitting gehouden.